Stenen

Stenen restes till minne av Fäbolidens 200års jubileum