"Stigs"

Här bodde Karl_Wilhelm  och hans hustru och deras son Allgun