Kapellet i Fäboliden

Kapellet används ofta till gudstjänster och andra sammankomster. På sommrarna brukar församlingen bjuda in till "stormöten" ofta med en huvudtalare, sen ställer alla som kan upp med musik och sång. Bilderna på denna sida kommer från olika sammankomster under årens lopp i kapellet. Så småningen om ska alla bilderna kunna ses större.